NYKD-086 First Shot In The 60th Birthday Enomoto Mizuki-Segm